MI, HRIŠĆANSKE DEMOKRATE …

Od studentskih dana okupljeni oko pitanja kako povezati vrednosno konzervativnu, hrišćansko socijalnu i liberalnu stranu našeg društva, posebno nadahnuti idejama i radom velikih demohrišćanskih mislilaca poput Konrada Adenauera, De Gasperija i Šumana, koji su uspeli da obnove evropsko jedinstvo, ali i jedinstvo svojih država, razvijali smo posebno interesovanje za hrišćansku demokratiju.

Knjige, predavanja i razgovori, a povrh svega istrajnost u razumevanju ove velike ideje sa jedne strane, kao i potreba da se našem društvu ponudi jedna ovakva ideja, doveli su do toga da se naša velika posvećenost pretvori u društveno politički angažman. Tako je oktobra 2017. i zvanično nastao Hrišćansko demokratski pokret (HDP).


Upoznajte naš tim

U nastavku se možete upoznati sa biografijama članova našeg tima.
Miloš Vulić

Predsednik pokreta
E-mail: milosvulic@hdp.rs

Milica Kostić

Zamenica predsednika pokreta
E-mail: milicakostic@hdp.rs

Miloš Đokić

Sekretar
E-mail: milosdjokic@hdp.rs

Nikola Popović

Predsednik upravnog odbora
E-mail: nikolapopovic@hdp.rs

Vladimir Marjanović

Stručni saradnik
E-mail: vladimirmarjanovic@hdp.rs