2018-11-25 18:50:00


STOP NASILJU NAD ŽENAMA!
slika


Povodom Svetskog dana borbe protiv nasilja nad ženama, HDP podseća da je u ovoj godini 28 žena ubijeno. Ova činjanica govori o tome da je svest u našem društvu o ovom ogromnom problemu jako niska.

Potrebno je učiniti sve da se naše građanke ohrabre da prijave svaki vid nasilja, ali i da dobiju adekvatnu zaštitu od nasilnika. Pored psiho-socijalne podrške, smartramo da je potrebno dati i ekonomsku podršku.

HDP podržava svaki vid podrške ženama žrtvama nasilja, koji se sprovodi kroz finansiranje Sigurnih kuća, gde naše građanke mogu biti bezbedne, kao i kroz davanje materijalne pomoći žrtvama nasilja.

Takođe, posebno pohvaljujemo i podržavamo projekat socijalnog stanovanja Kuća na pola puta, koji bi obezbedio boravak ženama nakon izlaska iz Sigurne kuće.

Prošle godine donesen je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji određuje hitne mere udaljavanja nasilnika iz porodice, kao i mogućnost da se nasilniku sudski zabrani prilaženje žrtvi . Obaveza svakog pojedinca je da prijavi nasilje, dok je obaveza institucija da na to adekvatno i hitno reaguju.

Zato je naša zajednička odgovornost da svakog dana jasno i glasno poručujemo:

STOP NASILJU NAD ŽENAMA!
Hrišćansko demokratski pokret - STOP NASILJU NAD ŽENAMA!